Onze werkwijze 

Heeft u interesse in een levensverhaal en kunt u onze hulp gebruiken? Dan maken we eerst een afspraak voor een oriënteringsgesprek waarin we kennis met elkaar maken. We geven duidelijk aan wat de mogelijkheden zijn en hoe we te werk gaan en u kunt natuurlijk ook aangeven wat uw plannen en ideeën zijn. Een duidelijke prijsopgave maakt uiteraard deel uit van deze stap.

Het is mogelijk dat wij onze bijdrage beperken tot het ondersteunen van uw schrijfproces, bijvoorbeeld door uw geschreven teksten te redigeren of door het afnemen van een interview om uw verhaal op gang te krijgen. Vaak wordt er echter gekozen voor een intensievere vorm van begeleiding en zal ons schrijfatelier het feitelijke schrijfwerk op zich nemen. Hoe dan ook, in beide gevallen wordt er een planning gemaakt waarin de afspraken worden vastgelegd zodat van beide kanten duidelijk is wat er verwacht kan worden.

Wordt er tevens gekozen voor het opnemen van illustratiemateriaal, dan worden ook daarover vooraf heldere afspraken gemaakt. Eventueel kunnen wij als atelier zelf enige foto's maken en die opnemen in het levensverhaal.

Tenslotte maken we afspraken over hoe het eindproduct eruit komt te zien. Speciale omslagen, keuze voor formaat en papiersoort, zelfs lettertype kan belangrijk zijn. Net als de vraag hoeveel exemplaren u wilt hebben. Soms kiest men voor 5 exemplaren en houdt men het klein en intiem. Vaker zal men toch enige tientallen exemplaren willen hebben. Het kan allemaal. In geval van grotere aantallen en verspreiding wordt geadviseerd het geschrevene te beschermen door middel van een ISBN-registratie. Omdat wij ook uitgever zijn, kunnen we hier gemakkelijk voor zorgen.

Het is uiteraard ook mogelijk een digitale versie van uw levensverhaal te verkrijgen. Het accent ligt bij ons op het gedrukte exemplaar, omdat een papieren versie naar onze bescheiden mening meer tot verbeelding spreekt dan een digitaal document, maar u als klant mag dit natuurlijk zelf bepalen.

De interviews

Een levensverhaal zonder een of meer interviews kunnen wij ons moeilijk voorstellen. In de beginfase zullen dus enkele gestuurde interviews plaatsvinden. Wij hebben hiervoor een speciale vragenlijst ontworpen die over het algemeen gericht is op de geïnterviewde als hoofdpersoon. Deze vragenlijst geldt slechts als richtlijn om uw verhaal op gang te krijgen en eigen keuzen worden met graagte gerespecteerd. Juist de persoonlijke elementen geven iets speciaals aan het document en versterken het unieke karakter van ieders levensverhaal.

Vertrouwelijkheid...

...is zeer belangrijk. U kunt ervan verzekerd zijn dat uw gegevens bij ons in vertrouwde handen zijn en derden zullen nooit en te nimmer inzage krijgen in deze gegevens. Alle gegevens worden bij het afronden van het proces aan u overgedragen, ook de digitale gegevens. Indien u echter wilt dat wij gegevens voor u bewaren, dan kan dat kosteloos gebeuren en er zullen dan duidelijke afspraken worden gemaakt wie op welke wijze de gegevens weer kan opvragen. Nogmaals; de vertrouwelijkheid is voor ons van groot belang!